Restaurant Phone: 808-235-3555

Address: 45-480 Kaneohe Bay Drive, Kaneohe, HI, 96744